Skríningové testovanie prítomnosti drog
Testovanie
 Moč
 Sliny
 Substancie

Typy testov
 Jednoparametrové
 Viacparametrové

Kompletné systémy
 Kufríky
 Spotrebný materiál

Ochrana pred falšovaním vzorky


Kontakt
Kriminalistické kufríky

Kriminalistické kufríky obsahujú kompletnú výbavu pre testovanie drog v moči alebo v substanciách.

Druglab1: Mobilné skríningové labortórium na rýchle testovanie sterov z predmetov, tabletiek, tekutín a prášku priamo na mieste. Ideálny pre bezpečnostné zložky. Umožnuje rýchlu detekciu drog v kancelárii, alebo v teréne. Jednoduchá obsluha, nevyžaduje špeciálny tréning.

Druglab1 mini: Založené na Druglab 1. Malé a praktické, pre rýchle testovanie menšieho rozsahu.

Druglab2: Mobilné skríningové labortórium na rýchle testovanie vzoriek moču, prípadne extrakcií zo žalúdka. Ideálny prevažne pre zdravotnícke zložky. Umožnuje rýchlu detekciu drog v kancelárii, alebo v teréne. Jednoduchá obsluha, nevyžaduje špeciálny tréning. Obsahuje špeciálne systémy na odber moču, pre neskoršie laboratórne potvrdenie výsledkov.

Druglab2 mini: Založené na Druglab 2. Malé a praktické, pre rýchle naliehavé prípady.