Skríningové testovanie prítomnosti drog
Testovanie
 Moč
 Sliny
 Substancie

Typy testov
 Jednoparametrové
 Viacparametrové

Kompletné systémy
 Kufríky
 Spotrebný materiál

Ochrana pred falšovaním vzorky


Kontakt
Skríning drog v slinách

V posledných rokoch sa napriek výraznej prevahe skríningového vyšetrenia drog v moči začínajú na medzinárodných trhoch presadzovať aj produkty umožňujúce testovanie prítomnosti drog v slinách. Je to spôsobené najmä nasledovnými výhodami testovania slín:

Jednoduché použitie

Okno detekcie
(umožnuje odhaliť aj prípady takmer okamžite po použití, kedy sa metabolity v moči ešte neobjavili)

Jednoduchší proces získavania vzorky
(umožnuje jednoducho pracovať v teréne)

Nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie
(všetko potrebné sa nachádza v testovacom kite)

Testy na skríning drog zo slín štandardne dodávame so 6-parametrovým multitestom. V blízkej budúcnosti budú v ponuke aj jednoparametrové testy pre požadované typy drog.

Postup testovania prítomosti drog v slinách je jednoduchý:

1.Vložte špongiovitú časť kolektora slín do úst.

2.Po nazbieraní dostatočného množstva slín kolektor pritlačte na mriežku v zbernej nádobe a zozbieraná vzorka sa premiestni do nádoby.

3. Uzavrite zbernú nádobu.

4. Nakvapkajte 3 kvapky zozbieranej vzorky do otvoru pre vzorku priloženého testu. Do 10 minút skontrolujte výsledok testu.